Dispečink:

Pro zákazníky jsou k dispozici pracovníci dispečinku, kteří neustále monitorují pohyb všech vozidel s návazností na příjem objednávek. Tím je zajištěna maximální efektivnost přepravy. Nepřetržité 24 hodinové spojení na naše pracovníky napomáhá řešení nepředvídatelných situací vzniklých během přepravy a zaručuje její okamžité řešení.

Služby:

Pokud nepostačuje kapacita vlastních vozidel, zajišťujeme zprostředkování dopravy nákladů pro nepokryté objednávky přeprav. Toto je možné jen u smluvních přeprav pro stálé zákazníky a je to prováděno se souhlasem objednavatele. Přepravy jsou zadávány jen spolehlivým firmám (spolehlivost, pojištění nákladů, kvalitní vozový park) - dopravcům s vlastním vozovým parkem. 

Co vše přepravujeme:

  • potravinářské zboží
  • hutní materiál
  • volně ložené zboží
  • veškeré paletové zboží
  • strojní zařízení

Štítky